Çalışma Alanlarımız

`` Oyun ve Rahatlama Odaları

``
Fizik Tedavi - Duyu Bütünleme Ünitesi

``
Günlük Yaşam, Özbakım ve Bilgisayar Odaları

``
Atölye

``
Veli Bekleme